DOE PORTAL
www.doe.gov.my
ECN
Electronic
Consignment note
EFFLUENT ONLINE
MONTHLY DISCHARGE MONITORING REPORT
EHS
Environmentally hazardous substance

Dokumen Panduan
Hubungi Kami


Pendaftaran Pengguna
Dibawah merupakan borang pendaftaran yang perlu diisi bagi menjadi pengguna kepada sistem ESC online.

Medan yang ditanda dengan * adalah medan wajib yang perlu diisi.
No. Fail JAS *
Nama Projek *
Nama Penggerak Projek  *
Lokasi Tapak Projek
Negeri *
Daerah *
Bandar *
Poskod
Gelaran
Nama *
No. Kad Pengenalan/MyKAD  * cth : 790912-01-6655
Jawatan *
Alamat Surat-menyurat *
Negeri *
Daerah *
Bandar *
Poskod *
Emel  *
No. Telefon *
No. Faks
Catatan
ID Pengguna *
Kata Laluan *
Pengesahan Kata Laluan *
Security Image

Please enter the validation code shown *

Copyright © by DOE. All rights reserved.