DOE PORTAL
www.doe.gov.my
ECN
Electronic
Consignment note
EFFLUENT ONLINE
MONTHLY DISCHARGE MONITORING REPORT
EHS
Environmentally hazardous substance

Dokumen Panduan
Hubungi Kami


Hakisan tanah dan sedimen daripada tapak pembinaan telah dikenalpasti sebagai punca utama pencemaran air . Permukaan tanah yang terdedah kepada cuaca hujan membawa kesan kepada pergerakan sedimen ke longkang, tasik dan sungai.

LOG MASUK
Nama Pengguna :
Kata Laluan :
Forgot Password
   
Auto login until I logout explicitly
Save my user name
Always ask for my user name and password
 
PENTING ! Sila klik Pendaftaran Baru untuk mendaftar sebagai pengguna sistem.
Syarat Laporan  


Laporan secara atas talian hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri.

Laporan atas talian haruslah memenuhi syarat-syarat yang berikut :

  1. Pemeriksaan semua BMPs hendaklah dijalankan apabila catatan hujan melebihi 12.5 mm. Laporan pemeriksaan ini hendaklah dikemukakan dalam tempoh 24 jam selepas pemeriksaan dijalankan.

  2. Laporan bergambar bagi tindakan pembaikan BMPs di mana perlu hendaklah dikemukakan dalam tempoh 7 hari dari kejadian.
Hubungi Kami

Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli No.25, Persiaran Perdana, Precint 4 62574 Putrajaya, Malaysia.

Talian Awam
Telephone: 03-88712000 or 03-88712200 Fax: 03-8889 1973/75
Warta @ Pengumuman

PENTING : Sila klik pada Pendaftaran Baru untuk mendapatkan login id and katalaluan.

USER MANUAL : Sila klik pada Panduan Pengguna untuk rujukan tatacara penggunaan sistem ESC Online.


HUBUNGI : Bagi sebarang masalah teknikal atau ralat sistem ECS Online,sila email kepada upa3@doe.gov.my untuk mendapatkan bantuan.


Copyright © by DOE. All rights reserved.